نحوه بازی دومینو چگونه است

همینک در مجله آنلاین زندگی با آموزش عنوان نحوه بازی دومینو چگونه است در خدمت شما دوستان گرامی هستیم .

در ادامه قصد داریم شما دوستان گرامی را به صورت کامل با بازی دومینو آشنا کنیم .

دومینو ( Dominoes ) نوعی بازی فکری جالب و سرگرم کننده است که با چیدن مهره های مستطیل شکل ، انجام می شود .

مهمترین اصل در بازی دومینو حدس زدن حرکات حریف است .

هر سری بازی دومینو شامل ۲۸ مهره مستطیلی که از کنار هم قرار گرفتن دو مربع ساخته شده است .

بر روی هر کدام از مربع ها هم اعداد صفر تا شش حک شده است .

نکته جالب در مورد این بازی این است که دومینو در سطوح بین المللی و حرفه ای نیز بازی می شود .

روش بازی دومینو

این بازی با ساختن زنجیره ای از مستطیل های دومینو انجام می شود .

بازی با قرار دادن اولین دومینو آغاز شده و برای اضافه کردن یک دومینو جدید ، باید یکی از مربع های دومینوی قبلی با مربعی که در انتهای دیگری است جفت شود .

یعنی هر دو مربع باید تعداد نقاط یکسانی داشته باشند .

بازیکنان بازی را با تعداد دومینوهای مساوی شروع کرده و برنده کسی است که زودتر از همه دومینوهای موجود در دست خود را مصرف کند .

اگر دومینو اضافه ای وجود داشته باشد ، در بانک بازی قرار می گیرد .

در هر نوبت هر بازیکن یک دومینو به زنجیره اضافه می کند و اگر موفق نشد ، نوبت را به حریف واگذار می کند و یک دومینو از بانک برمی دارد به شرطی که بانک خالی نباشد .

ویژگی

دومینو را می توان ۲ و یا ۴ نفره بازی کرد ، که در بازی ۴ نفره بانک وجود ندارد و به این صورت است که مهره ها برعکس به طوری که طرف سفید آن ها دیده شود ، چیده می شوند .

سپس نفر اول ۲ مهره از ستون موجود میکشد و نفرات بعدی نیز به ترتیب و از سمت راست ۲ مهره بر می دارند .

در دور دوم نیز ۲ مهره و در آخر ۳ مهره بر می دارند تا هر نفر ۷ مهره داشته باشد .

شروع بازی با کسی است که جفت شش داشته باشد .

بازیکنانی که رو به روی هم هستند یار یکدیگرند .

وقتی که نوبت به یک بازیکنان رسید و او مهره مورد نظر را نداشت ، نوبت به بازیکن بعدی داده می شود .

در پایان هر کس مهره های خود را زودتر تمام کرد بازی تمام می شود و تعداد نقاط روی مهره های دو رقیب دیگر که یکی در سمت راست و دیگری در سمت چپ او است شمرده شده و هر تیم که امتیاز ۱۰۴ را کسب کند ، برنده بازی است .

این روش بازی بسیار پایه ای است و برای انجام دومینو چهار نفره ، می توان از روش های گوناگون و متنوع دیگر هم استفاده کرد .

قوانین

بازی مسدود کننده : اغلب بازی های دومینو مسدود کننده است که در آن هدف ، تمام شدن مهره های در دست افراد و یا مسدود کردن مهره های حریف است .

بازی وقتی تمام می شود که یک بازیکن آخرین مهره اش را قرار دهد یا حریف را مسدود کند .

در این صورت بازیکنی که راهش بسته شده قطعا بازنده دومینو است .

بازی امتیازی : در بازی امتیازی نحوه محاسبه ی امتیاز متفاوت است و اغلب در طول بازی محاسبه می شود .

این نحوه محاسبه بستگی به قوانینی دارد که در مناطق مختلف برای این بازی وضع شده است .

نحوه بازی دومینو چگونه است 2 نحوه بازی دومینو چگونه است

نحوه بازی دومینو چگونه است

نحوه بازی دومینو چگونه است 3 نحوه بازی دومینو چگونه است

آموزش کامل انجام بازی بازی دومینو

نحوه بازی دومینو چگونه است 1 نحوه بازی دومینو چگونه است

بازی دومینو

پیشنهاد می کنیم به سایر مطالب دسته دانستنی سایت سر بزنید .