مراسم روز عفاف و حجاب در بازار تهران

همینک در مجله آنلاین فارسی ها عکس های مراسم روز عفاف و حجاب در بازار تهران را مشاهده می کنید .

۲۱ تیر روز قیام مردم مشهد علیه کشف حجاب به عنوان روز عفاف و حجاب انتخاب شده است . در این روز دژخیمان رضاخان ، مردم معترض به کشف حجاب را در مسجد گوهرشاد به خاک و خون کشیدند .

در ادامه این مطلب شما را به دیدن عکس های مراسم روز عفاف و حجاب در بازار تهران دعوت می کنیم .

مراسم روز عفاف و حجاب در بازار تهران 1 مراسم روز عفاف و حجاب در بازار تهران

مراسم روز عفاف و حجاب در بازار تهران

مراسم روز عفاف و حجاب در بازار تهران 2 مراسم روز عفاف و حجاب در بازار تهران

عکس های مراسم روز عفاف و حجاب در بازار تهران

مراسم روز عفاف و حجاب در بازار تهران 3 مراسم روز عفاف و حجاب در بازار تهران

گزارش مراسم روز عفاف و حجاب در بازار تهران

مراسم روز عفاف و حجاب در بازار تهران 4 مراسم روز عفاف و حجاب در بازار تهران

مراسم روز عفاف و حجاب در بازار تهران 5 مراسم روز عفاف و حجاب در بازار تهران

مراسم روز عفاف و حجاب در بازار تهران 6 مراسم روز عفاف و حجاب در بازار تهران

مراسم روز عفاف و حجاب در بازار تهران 7 مراسم روز عفاف و حجاب در بازار تهران