مراسم روز عفاف و حجاب در بازار تهران

همینک در مجله آنلاین فارسی ها عکس های مراسم روز عفاف و حجاب در بازار تهران را مشاهده می کنید .

۲۱ تیر روز قیام مردم مشهد علیه کشف حجاب به عنوان روز عفاف و حجاب انتخاب شده است . در این روز دژخیمان رضاخان ، مردم معترض به کشف حجاب را در مسجد گوهرشاد به خاک و خون کشیدند .

در ادامه این مطلب شما را به دیدن عکس های مراسم روز عفاف و حجاب در بازار تهران دعوت می کنیم .

مراسم روز عفاف و حجاب در بازار تهران (1)

مراسم روز عفاف و حجاب در بازار تهران

مراسم روز عفاف و حجاب در بازار تهران (2)

عکس های مراسم روز عفاف و حجاب در بازار تهران

مراسم روز عفاف و حجاب در بازار تهران (3)

گزارش مراسم روز عفاف و حجاب در بازار تهران

مراسم روز عفاف و حجاب در بازار تهران (4)

مراسم روز عفاف و حجاب در بازار تهران (5)

مراسم روز عفاف و حجاب در بازار تهران (6)

مراسم روز عفاف و حجاب در بازار تهران (7)