مدت زمان بیمه بیکاری چند ماه است

هم اکنون در مجله آنلاین فارسی ها با عنوان مدت زمان بیمه بیکاری چند ماه است در خدمت شما کاربران گرامی هستیم .

بیمه بیکاری نوعی از بیمه می باشد که به افراد خاص با شرایط خاص تعلق می گیرد .

در واقع هر فردی که در مجلی مشغول به کار باشد و به مدت ۶ ماه حق بیمه خود را واریز کرده باشد

و به دلایل خاصی از کار اخراج شده باشد به وی بیمه بیکاری تعلق میگیرد .

در اینصورت فرد به صورت مدت زمانی حقوق می گیرد .

البته این بیمه فقط در این دو حالت به فرد تعلق می گیرد.

یعنی باید حتما هردو شرایط مطرح شده را داشته باشد .

البته در مورد مدت زمان این بیمه سوالاتی مطرح می شود .

در واقع اگر فرد این شرایط را داشته باشد و به صورت غیرارادی از کار اخراج شده باشد به وی حقوق داده خواهد شد .

مدت زمان این حقوق بستگی به میزان حق بیمه فرد دارد .

. اگر فرد بین ۶ تا ۲۴ ماه حق بیمه خود را واریز کرده باشد و بعد از آن اخراج شده باشد :

اگر مجرد باشد ۶ ماه و اگر متاهل باشد ۱۲ ماه بیمه بیکاری به وی تعلق خواهد گرفت .

. اگر بین ۲۵ ماه تا ۱۰ سال حق بیمه را واریز کرده باشد و بعد از آن اخراج شده باشد .

اگر مجرد باشد ۱۲ ماه و اگر متاهل باشد ۱۸ ماه بیمه بیکاری به وی تعلق خواهد گرفت .

. اگر بین ۱۰ تا ۱۵ سال حق بیمه را واریز کرده باشد و اخراج شده باشد .

اگر مجرد باشد ۱۸ ماه و اگر متاهل باشد ۲۶ ماه به وی بیمه بیکاری تعلق خواهد گرفت .

و در نهایت اگر فردی ۵۵ سال سن داشته باشد و فقط ۱۰ سال حق بیمه خود را واریز کرده باشد

و اخراج شود می تواند تا سن ۶۰ سالگی از این بیمه برخوردار شود .

مدت زمان بیمه بیکاری چند ماه است

مدت زمان بیمه بیکاری چند ماه است

این مطلب از دسته سرگرمی سایت برای شما گردآوری شده است .