فنگ شویی چیست با توضیحات

در ادامه این مطلب از بخش دانستنی ها از مجله آنلاین فارسی ها با فنگ شویی چیست با توضیحات در خدمت شما کاربران گرامی هستیم .

فنگ شویی چیست با توضیحات

فنگ شویی چیست با توضیحات

فنگ شویی یک هنر باستانی شرقی است که به زبان چینی به معنی باد و آب است .

شاید بتوان گفت تفسیر آن به این گونه است که در اثر حرکت باد و آب و کاربرد درست هریک از عناصر پنج گانه در زندگی ، یک انرژی خوب برای ما در محیط پیرامون به وجود می آورد .

همانطور که دیدید چینی ها به جای عناصر اربعه به عناصر پنج گانه اعتقاد دارند که شامل : آب ، خاک ، چوب ، آتش و فلز هستند .

هدف فنگ شویی رسیدن به موفقیتی است که نتیجه ی هماهنگی زندگی انسان و محیط پیرامونش است .

فنگ شویی چیست ؟

در واقع می توان گفت فنگ شویی هنر چیدن دکوراسیون و چیدمان اشیا به بهترین نحو ممکن است ، که از آن بیشترین انرژی برای انسان جریان پیدا کند و او را به موفقیت نزدیک تر کند .

در نظر گرفتن هماهنگی ها و جهت یابی ها و همچنین پرهیز از بی نظمی و انباشتگی مهم ترین اصولی است که در فنگ شویی باید آنها را رعایت کرد .

در فرهنگ ما ایرانیان نیز فنگ شویی هنری آشناست و بخشی از باورهای کهن ما را تشکیل می دهد .

برای مثال خانه تکانی قبل از عید نوروز که مردم آلودگی ها را پاک می کنند و تغییراتی را در محیط خانه به وجود می آورند و با یک انرژی جدید به استقبال سال نو می روند نمونه ای از فنگ شویی است .