عکس های ریک گرایمز در سریال مردگان متحرک ( The walking dead )

در ادامه این مطلب از فارسی ها عکس های ریک گرایمز در سریال محبوب مردگان متحرک ( The walking dead )  مشاهده می کنید .

ریک گرایمز یکی از شخصیت های محبوب و پرطرفدار سریال مردگان متحرک می باشد .

بازیگر نقش ریک ، اندرو لینکولن نام دارد .

او نقش اصلی سریال است .

شخصیتی قاطع و دلسوز دارد اما به مرور به غریبه ها بی اعتماد می شود .

او رهبری گروهش را بر عهده دارد .

قبل از نابود شدن دنیا یک پلیس بود .

در جریان سریال عاشق میشن زن سیاه پوستی که در استفاده از شمشیر مهارت بسیاری دارد می شود .

پسرش کارل نام دارد .

در ادامه سریال دیدید که ریک با نیگان شخصین منفی و منفور سریال وارد یک جنگ سخت می شود .

در ادامه شما عزیزان را به دیدن جدیدترین عکس های ریک گرایمز دعوت می کنیم .

عکس های ریک گرایمز در سریال مردگان متحرک The walking dead 2 عکس های ریک گرایمز در سریال مردگان متحرک ( The walking dead )

عکس های ریک گرایمز در سریال مردگان متحرک ( The walking dead )

عکس های ریک گرایمز در سریال مردگان متحرک The walking dead 3 عکس های ریک گرایمز در سریال مردگان متحرک ( The walking dead )

ریک گرایمز در مردگان متحرک

عکس های ریک گرایمز در سریال مردگان متحرک The walking dead 4 عکس های ریک گرایمز در سریال مردگان متحرک ( The walking dead )

عکس های جدید ریک گرایمز

عکس های ریک گرایمز در سریال مردگان متحرک The walking dead 5 عکس های ریک گرایمز در سریال مردگان متحرک ( The walking dead )

جدیدترین عکس های ریک گرایمز

عکس های ریک گرایمز در سریال مردگان متحرک The walking dead 6 عکس های ریک گرایمز در سریال مردگان متحرک ( The walking dead )

ریک گرایمز در سال ۲۰۱۷

عکس های ریک گرایمز در سریال مردگان متحرک The walking dead 7 عکس های ریک گرایمز در سریال مردگان متحرک ( The walking dead )

ریک گرایمز ۹۶

عکس های ریک گرایمز در سریال مردگان متحرک The walking dead 8 عکس های ریک گرایمز در سریال مردگان متحرک ( The walking dead )

ریک گرایمز در The walking dead

عکس های ریک گرایمز در سریال مردگان متحرک The walking dead 9 عکس های ریک گرایمز در سریال مردگان متحرک ( The walking dead )

اندرو لینکولن در پشت صحنه سریال

عکس های ریک گرایمز در سریال مردگان متحرک The walking dead 10 عکس های ریک گرایمز در سریال مردگان متحرک ( The walking dead )

ریک و نیگان در کنار هم

عکس های ریک گرایمز در سریال مردگان متحرک The walking dead 11 عکس های ریک گرایمز در سریال مردگان متحرک ( The walking dead )

ریک و کارل

عکس های ریک گرایمز در سریال مردگان متحرک The walking dead 12 عکس های ریک گرایمز در سریال مردگان متحرک ( The walking dead )

عکس های ریک گرایمز در سریال مردگان متحرک The walking dead 13 عکس های ریک گرایمز در سریال مردگان متحرک ( The walking dead )

عکس های ریک گرایمز در سریال مردگان متحرک The walking dead 14 عکس های ریک گرایمز در سریال مردگان متحرک ( The walking dead )

عکس های ریک گرایمز در سریال مردگان متحرک The walking dead 15 عکس های ریک گرایمز در سریال مردگان متحرک ( The walking dead )

عکس های ریک گرایمز در سریال مردگان متحرک The walking dead 16 عکس های ریک گرایمز در سریال مردگان متحرک ( The walking dead )

ریک و دریل

عکس های ریک گرایمز در سریال مردگان متحرک The walking dead 17 عکس های ریک گرایمز در سریال مردگان متحرک ( The walking dead )

عکس های ریک گرایمز در سریال مردگان متحرک The walking dead 18 عکس های ریک گرایمز در سریال مردگان متحرک ( The walking dead )

عکس های ریک گرایمز در سریال مردگان متحرک The walking dead 1 عکس های ریک گرایمز در سریال مردگان متحرک ( The walking dead )