عکس سلام نظامی ظریف در مراسم تحلیف

در ادامه این مطلب از مجله آنلاین فارسی ها عکس سلام نظامی محمد جواد ظریف را در مراسم تحلیف دکتر حسن روحانی مشاهده می کنید .

ظریف در این عکس با چهره خندان سلام نظامی کرد .

عکس سلام نظامی ظریف در مراسم تحلیف

عکس سلام نظامی ظریف در مراسم تحلیف