شوخی جالب کاربران فضای مجازی با دونالد ترامپ

دونالد ترامپ

ترامپ ۱ ماه پیش: کار ایران تمامه
ترامپ ۱ هفته بعد: ما با ایران سرِجنگ نداریم
ترامپ ۲ هفته بعد: عید فطر مبارک
ترامپ امروز بولتون را برکنار میکنم میخواهم با روحانی مستقیم دیدار کنم

ترامپ بزودی: جانم فدای رهبر 😂