شعر جدید درمورد آتش نشانی

برای این مطلب از مجله آنلاین زندگی با عنوان مجموعه شعر جدید درمورد آتش نشانی در خدمت شما دوستان گرامی هستیم .

آتش نشانان بی شک جز فداکارترین و شجاع ترین انسان هایی هستند که با عشق و علاقه به کار خود ، همواره در راه نجات به دیگران تلاش می کنند .

از این رو قدردانی از آنها مورد توجه خیلی افراد قرار گرفته است .

در این مطلب مجموعه شعرهای بسیار زیبا و خواندنی درباره آتش نشانی را گردآوری کرده و در سایت قرار داده ایم .

شعر جدید درمورد آتش نشانی (3)

شعر درباره روز آتش نشانی

{ ماشین آتشنشانی داره میاد آژیر كشون }

{ مامورهای آتش نشان نشسته اند داخل اون }

{ هر جایی كه خطر باشه زود می رسه به دادمون }

{ از توی آتیش و بلا فوری میده نجاتمون }

{ عصای دست این ماشین نرده بوم و بالا بره }

{ تو سختی و حادثه ها همیشه یار و یاوره }

شعر جدید درمورد آتش نشانی (1)

شعر آتش عشق از رسول قاسمی

{ ما را به داغ عشق خود کردی گرفتار }

{ گشتی شهید مانده زیر کوه آوار }

{ بعد از تو آتش در دل پروانه افتاد }

{ خاک وطن یک بار دیگر گشت گلزار }

{ جان را فدای جان هم نوعت نمودی }

{ با آهن و آتش ، به جان کردی تو پیکار }

{ در آرزوی پیکر صد چاکت ای گل }

{ دست دعای ملتی با چشم خون بار }

{ آتش نشانی ، آتش عشقت الهی است }

شعر جدید درمورد آتش نشانی (2)

شعر کودکانه درباره آتش نشانی

{ مرد آتش نشانم وقت نبرد با آتش خودم یک قهرمانم }

{ کارم را دوست دارم من ناجی انسانم }

{ بی احتیاطی نکن با آتش بازی نکن }

{ تا در امان بمونی خودت رو نسوزونی }

{ حادثه های ناجور همیشه در کمینه }

{ نجات جان انسان کارم همش همینه }

{ ماشین آتش نشان وقتی آژیر می کشه }

{ کنار برید زود زود باید زودتر رد بشه }

{ خاموش کنه آتیش رو خیلی فوری خیلی زود }

{ این آتیش خطرناک هم شعله داره هم دود }

شعر جدید درمورد آتش نشانی

این مطلب به دسته شعر فارسی ها اختصاص دارد .