سانسا استارک در بازی تاج و تخت ۲۰۱۷

جدیدترین عکس های سانسا استارک در بازی تاج و تخت ۲۰۱۷ در ادامه این مطلب از فارسی ها برای طرفداران سریال Game of thrones آماده شده است .

سانسا استارک دختر بزرگ استارک می باشد . او یک گرگ بنام لیدی دارد .

سانسا استارک یک دختر ساده ، بی ریا ، مهربان و خوش قلب بوده و مخالف خشونت در پادشاهی است برخلاف آریا که یک دختر پرجنب و جوش است .

شریاط برای سانسا با کشته شدن پدرش بد شد .

در ادامه سریال به اجبار با جافری بی رحم و خشن ازدواج کرد . اما جافری به شدت با او بد رفتاری کرد تا اینکه تیریون لنیستر شرایط را تغییر داد و سانسا از دست جافری نجات پیدا کرد .

در ادامه پیتر بیلیش او را به وینترفل فرستاد و او اینبار با بی رحم ترین و منفورترین شخصیت سریال بنام رمزی بولتون تن به ازدواج اجباری داد .

در آخر دیدیم که جان اسنو وینترفل را آزاد کرده و رمزی بولتون را شکست داد .

همینک شما را کاربران گرامی را به دیدن جدیدترین عکس های سانسا استارک در بازی تاج و تخت ۲۰۱۷ فصل ۷ دعوت می کنیم .

سانسا استارک در بازی تاج و تخت 2017 4 سانسا استارک در بازی تاج و تخت 2017

سانسا استارک در بازی تاج و تخت ۲۰۱۷

سانسا استارک در بازی تاج و تخت 2017 5 سانسا استارک در بازی تاج و تخت 2017

سانسا استارک در بازی تاج و تخت

سانسا استارک در بازی تاج و تخت 2017 6 سانسا استارک در بازی تاج و تخت 2017

سانسا استارک ۲۰۱۷

سانسا استارک در بازی تاج و تخت 2017 7 سانسا استارک در بازی تاج و تخت 2017

عکس های سانسا استارک

سانسا استارک در بازی تاج و تخت 2017 8 سانسا استارک در بازی تاج و تخت 2017

جدیدترین عکس های سانسا استارک

سانسا استارک در بازی تاج و تخت 2017 9 سانسا استارک در بازی تاج و تخت 2017

سوفی ترنر

سانسا استارک در بازی تاج و تخت 2017 10 سانسا استارک در بازی تاج و تخت 2017

سوفی ترنر ۲۰۱۷

سانسا استارک در بازی تاج و تخت 2017 11 سانسا استارک در بازی تاج و تخت 2017

سوفی ترنر بازیگر نقش سانسا استارک

سانسا استارک در بازی تاج و تخت 2017 12 سانسا استارک در بازی تاج و تخت 2017

عکس های سوفی ترنر

سانسا استارک در بازی تاج و تخت 2017 13 سانسا استارک در بازی تاج و تخت 2017

عکس های جدید سوفی ترنر

سانسا استارک در بازی تاج و تخت 2017 14 سانسا استارک در بازی تاج و تخت 2017

سانسا استارک در بازی تاج و تخت 2017 15 سانسا استارک در بازی تاج و تخت 2017

سانسا استارک در بازی تاج و تخت 2017 16 سانسا استارک در بازی تاج و تخت 2017

سانسا استارک در بازی تاج و تخت 2017 17 سانسا استارک در بازی تاج و تخت 2017

سانسا استارک در بازی تاج و تخت 2017 18 سانسا استارک در بازی تاج و تخت 2017

سانسا استارک در بازی تاج و تخت 2017 19 سانسا استارک در بازی تاج و تخت 2017

سانسا استارک در بازی تاج و تخت 2017 20 سانسا استارک در بازی تاج و تخت 2017

سانسا استارک در بازی تاج و تخت 2017 21 سانسا استارک در بازی تاج و تخت 2017

سانسا استارک در بازی تاج و تخت 2017 22 سانسا استارک در بازی تاج و تخت 2017

سانسا استارک در بازی تاج و تخت 2017 23 سانسا استارک در بازی تاج و تخت 2017

سانسا استارک در بازی تاج و تخت 2017 24 سانسا استارک در بازی تاج و تخت 2017

سانسا استارک در بازی تاج و تخت 2017 25 سانسا استارک در بازی تاج و تخت 2017

سانسا استارک در بازی تاج و تخت 2017 1 سانسا استارک در بازی تاج و تخت 2017

سانسا استارک در بازی تاج و تخت 2017 2 سانسا استارک در بازی تاج و تخت 2017

سانسا استارک در بازی تاج و تخت 2017 3 سانسا استارک در بازی تاج و تخت 2017