ماجرای رضا پرستش و تجاوز او به ۲۳ دختر جهانی شد!

این روز ها شایعه ای مبنی بر اینکه رضا پرستش بد ایرانی لیونل مسی با ۲۳ دختر همخواب شده و به آن ها تجاوز کرده است در شبکه های اجتماعی پراکنده شده است.

تجاوز رضا پرستش

این خبر را علاوه بر سان انگلیس و دلا اسپورت ایتالیا ، مارکای اسپانیا هم پوشش داده اند.

رضا پرستش بدل ایرانی مسی این اخبار را کاملا تکذیب کرده است./فارسیها