رضا رشیدپور دوباره «حالا خورشید» را اجرا می‌کند

🔹رضا رشیدپور با اجرای برنامه «حالا خورشید» بعد از غیبت چند ماهه و حرف و حدیث‌های بسیار اواسط تابستان به آنتن برمی‌گردد./فارسیها