دنریس تارگرین در بازی تاج و تخت ۲۰۱۷

برای سوپرایز امروز مجله فارسی ها برای طرفداران سریال Game of thrones عکس های دنریس تارگرین در بازی تاج و تخت ۲۰۱۷ در فصل ۷ را گردآوری کرده ایم .

دنریس یا استورمبورن به معنی زاده طوفان هم شناخته می شود . دنریس تارگرین شاهدخت تبعید شده خاندان بزرگ تارگرین می باشد .

ویسریس برادر دنریس برای فراهم کردن یک ارتش قدرتمند خواهرش دنریس را مجبور به ازدواج با کال دروگو جنگجوی قدرتمند دوتارکی می کند . بعد از اینکه دنریس به مهربانی کال دروگو پی برد واقعا عاشقش شد . اما دروگو در یکی از سفرهایش دچار مسمومیت شده و میمیرد .

دنریس تارگرین مادر اژدها لقب دارد و دارای ۳ اژدها می باشد .

تیریون لنیستر پس از پی بردن به عدالت دنریس نزد او رفت و مشاور او شد .

دنریس تارگرین عمه جان اسنو پادشاه شمال است .

در ادامه جدیدترین عکس های دنریس تارگرین در بازی تاج و تخت ۲۰۱۷ فصل ۷ را مشاهده خواهید کرد .

دنریس تارگرین در بازی تاج و تخت 2017 4 دنریس تارگرین در بازی تاج و تخت 2017

دنریس تارگرین در بازی تاج و تخت ۲۰۱۷

دنریس تارگرین در بازی تاج و تخت 2017 5 دنریس تارگرین در بازی تاج و تخت 2017

دنریس تارگرین در بازی تاج و تخت

دنریس تارگرین در بازی تاج و تخت 2017 6 دنریس تارگرین در بازی تاج و تخت 2017

دنریس تارگرین در Game of thrones

دنریس تارگرین در بازی تاج و تخت 2017 7 دنریس تارگرین در بازی تاج و تخت 2017

دنریس تارگرین ۲۰۱۷

دنریس تارگرین در بازی تاج و تخت 2017 8 دنریس تارگرین در بازی تاج و تخت 2017

دنریس تارگرین در بازی تاج و تخت 2017 9 دنریس تارگرین در بازی تاج و تخت 2017

عکس های دنریس تارگرین

دنریس تارگرین در بازی تاج و تخت 2017 10 دنریس تارگرین در بازی تاج و تخت 2017

عکس های جدید دنریس تارگرین

دنریس تارگرین در بازی تاج و تخت 2017 11 دنریس تارگرین در بازی تاج و تخت 2017

دنریس تارگرین مادر اژدها

دنریس تارگرین در بازی تاج و تخت 2017 12 دنریس تارگرین در بازی تاج و تخت 2017

امیلیا کلارک

دنریس تارگرین در بازی تاج و تخت 2017 13 دنریس تارگرین در بازی تاج و تخت 2017

امیلیا کلارک بازیگر نقش دنریس

دنریس تارگرین در بازی تاج و تخت 2017 14 دنریس تارگرین در بازی تاج و تخت 2017

امیلیا کلارک ۲۰۱۷

دنریس تارگرین در بازی تاج و تخت 2017 15 دنریس تارگرین در بازی تاج و تخت 2017

عکس های امیلیا کلارک

دنریس تارگرین در بازی تاج و تخت 2017 16 دنریس تارگرین در بازی تاج و تخت 2017

دنریس تارگرین در بازی تاج و تخت 2017 17 دنریس تارگرین در بازی تاج و تخت 2017

دنریس تارگرین در بازی تاج و تخت 2017 18 دنریس تارگرین در بازی تاج و تخت 2017

دنریس تارگرین در بازی تاج و تخت 2017 19 دنریس تارگرین در بازی تاج و تخت 2017

دنریس تارگرین در بازی تاج و تخت 2017 20 دنریس تارگرین در بازی تاج و تخت 2017

دنریس تارگرین در بازی تاج و تخت 2017 21 دنریس تارگرین در بازی تاج و تخت 2017

دنریس تارگرین در بازی تاج و تخت 2017 23 دنریس تارگرین در بازی تاج و تخت 2017

دنریس تارگرین در بازی تاج و تخت 2017 24 دنریس تارگرین در بازی تاج و تخت 2017

دنریس تارگرین در بازی تاج و تخت 2017 25 دنریس تارگرین در بازی تاج و تخت 2017

دنریس تارگرین در بازی تاج و تخت 2017 26 دنریس تارگرین در بازی تاج و تخت 2017

دنریس تارگرین در بازی تاج و تخت 2017 27 دنریس تارگرین در بازی تاج و تخت 2017

دنریس تارگرین در بازی تاج و تخت 2017 1 دنریس تارگرین در بازی تاج و تخت 2017

دنریس تارگرین در بازی تاج و تخت 2017 2 دنریس تارگرین در بازی تاج و تخت 2017

دنریس تارگرین در بازی تاج و تخت 2017 3 دنریس تارگرین در بازی تاج و تخت 2017