‏خودکشی ناکام به قیمت انفجار ساختمان ۵ طبقه

یک مرد ۳۴ ساله به قصد خودکشی، شیر گاز آپارتمانش در یک مجتمع رو باز کرده و خوابیده، ۱ساعت بعد بیدار شده دیده زندست!

سیگارشو روشن کرده خونه خودش و ۵ طبقه دیگه منفجر شده  ۱۹ نفر از اهالی هم آسیب جدی دیدن، خودش هم ۱۰۰درصد سوخته، اما همچنان زندست!

 

❌ توجه فرمایید : صحت این خبر هنوز تایید نشده است و امکان شایعه بودن آن وجود دارد.