خودکشی حمید صفت در زندان واقعیت دارد؟

به گزارش فارسی ها چند وقتی است که در فضای مجازی شایعاتی مبنی بر خودکشی خواننده رپ به چشم می خورد .

در نتیجه وکیل مدافع حمیدرضا صفت تمامی این شایعات را رد کرده و تکذیب نمود .

در ادامه با ما همراه باشید .

خودکشی حمید صفت در زندان واقعیت دارد؟

خودکشی حمید صفت در زندان واقعیت دارد؟

وکیل مدافع حمیدرضا صفت گفت که خبر منتشر شده مبنی بر خودکشی حمید صفت صحت ندارد و دروغ است .

عزیزمحمدی درباره خبر خودکشی موکلش گفت :

این موضوع دروغ است زیرا من روز گذشته تا ظهر پیش موکلم بودم و هیچ مشکلی هم وجود نداشت .

حمیدرضا صفت به جرم قتل ناپدری اش برای حمایت از مادرش در زندان به سر می برد .

ایسنا