خودکشی حمید صفت در زندان واقعیت دارد؟

به گزارش فارسی ها چند وقتی است که در فضای مجازی شایعاتی مبنی بر خودکشی خواننده رپ به چشم می خورد .

در نتیجه وکیل مدافع حمیدرضا صفت تمامی این شایعات را رد کرده و تکذیب نمود .

در ادامه با ما همراه باشید .

خودکشی حمید صفت در زندان واقعیت دارد؟ خودکشی حمید صفت در زندان واقعیت دارد؟

خودکشی حمید صفت در زندان واقعیت دارد؟

وکیل مدافع حمیدرضا صفت گفت که خبر منتشر شده مبنی بر خودکشی حمید صفت صحت ندارد و دروغ است .

عزیزمحمدی درباره خبر خودکشی موکلش گفت :

این موضوع دروغ است زیرا من روز گذشته تا ظهر پیش موکلم بودم و هیچ مشکلی هم وجود نداشت .

حمیدرضا صفت به جرم قتل ناپدری اش برای حمایت از مادرش در زندان به سر می برد .

ایسنا