خوارج چه کسانی بودند

هم اکنون در مجله آنلاین فارسی ها با عنوان خوارج چه کسانی بودند در خدمت شما کاربران گرامی هستیم .

خوارج گروهی است که معمولا در تاریخ نمی توان آنها را به طور دقیق تعریف کرد .

و حتی نمی توان گفت که آیا آنان مسلمان بودند ؟

در واقع در تاریخ فقط کمی در مورد آنان توضیح داده شده است .

این گروه عمر زیادی نداشتند اما هنوز هم عقاید و افکارشان همچنان باقی مانده است .

چگونگی شکل گیری :

این جنگ یکی از حساسترین جنگ های تاریخ اسلام بوده است .

زیرا باعث تحولات بسیاری شد .

تاسف بارترین موضوع موضوع انتخاب است آن هم انتخاب بین عدل و ظلم .

در این جنگ بار دیگر یاران واقعی انتخاب می شوند .

خوارج گروهی بودند که با حضرت علی به مخالفت برخاستند .

داستان به این صورت است که از سوی امام علی ابوموسی اشعری و از سوی معاویه عمروعاص برای مطالعه کتاب خدا انتخاب شدند .

اما در این بین داور شام داور عراق را فریب می دهد و عراقیان دریافتند که عمروعاص فریب خورده و به حضرت اعتراض کردند که چرا به حکمیت تن در دادی ؟

بعد از آن فرقه ای شکل می گیرد که به مخالفت با حضرت علی پرداخت .

بنابراین ابن ملجم مرادی حضرت علی را در محراب عبادت به شهادت می رساند .

در واقع دو عامل مهم که باعث این امر شد :

سطحی نگری و جهل در دین اسلام  و دیگری داور قرار دادن انسان در دین پروردگار .

خوارج چه کسانی بودند

خوارج چه کسانی بودند

این مطلب از دسته سرگرمی سایت برای شما گردآوری شده است .