حمله موشکی ایران به داعش تایید شد

در جواب حمله تروریستی داعش و به شهادت رسیدن ۱۷ تن از هم وطنانمان در روز چهارشنبه ۱۷ خرداد ماه سال ۱۳۹۶ ایران با حمله موشکی مقرهای این گروه تروریستی را با خاک یکسان کرد .

حمله موشکی ایران به داعش تایید شد

به گزارش مجله آنلاین خبری و تفریحی فارسی ها چند روز بعد از

حمله موشکی ایران

به مقرهای گروه تروریستی داعش این خبر در هفته نامه داعش تایید شد .

در ادامه داعش اذعان کرد که اقدام موشکی ایران انتقام حمله تروریستی اخیر در تهران بود .

 

فارسی ها