تحقیق در مورد انقلاب مشروطه

هم اکنون در مجله آنلاین فارسی ها با عنوان تحقیق در مورد انقلاب مشروطه در خدمت شما کاربران گرامی هستیم .

مشروطه در دوران مظفرالدین شاه و محمد علی شاه قاجار رخ داد .

این جنبش باعث به وجود آمدن مجلس شورای ملی و تصویب اولین قانون اساسی در ایران شد .

پیشینه :

در زمان حکومت ناصرالدین شاه قاجار مردم از این حکومت استبدادی ناراضی بودند .

این نارضایتی هر روز بیشتر از پیش می شد .

با تاسیس دارالفنون و آشنایی مردم ایران با تحولات جهانی باعث شد مردم به فکر براندازی این حکومت استبدادی شوند .

در این میان نوشته های زین العابدین مراغه ای و فتحعلی آخوندزاده و خیلی از روشنفکران دیگر زمینه را برای یک انقلاب مشروطه آماده کرد .

در این بین میرزا رضای کرمانی ناصر الدین شاه را به قتل می رساند و این عامل در ایجاد انقلاب مشروطه کمک شایانی بود .

در ایران شورش ها شروع شده بود اما یک عامل باعث شد این شورش ها بیشتر شود و دولت را به انقلاب مشروطه نزدیک کند .

افرادی از دستگاه های دولتی عده ای از بازرگان را به بهانه گران شدن قند به چوب بستند .

این عامل باعث شد مردم و بزرگان و بازرگانان دست به شورش بزنند .

در این بین در مساجد روحانیون در مورد این حکومت استبدادی شروع به سخنرانی کردند .

عده ای از بزرگان و روحانیون به حرم عبدالعظیم رفته و اعتراض کردند .

ناصرالدین شاه با دیدن این اعتراض ها به مردم قول می دهد که صدراعظم را برکنار و عزل خواهد کرد .

اما به قولش عمل نکرد . و این عامل باعث شد بزرگانی همچون طباطبائی ، بهبهانی به قم بروند و تهدید کردند که کشور را ترک می کنند. حتی گروهی در سفارت انگلیس تحصن کردند .

این عامل باعث شد کشور دچار ناآرامی شود و عین الدوله استعفا دهد و میرزا نصرالله خان مشیرالدوله صدراعظم شود .

بالاخره انقلاب مشروطه شکل گرفت .

و مجلس اول در ۱۸ شعبان ۱۳۲۴ در تهران گشایش یافت .

بعد از مظفرالدین شاه محمد علی شاه به تخت می نشیند .

اما او با انقلاب مشروطه مخالفت می کند و نمایندگان مجلس را در مراسم تاجگذاری دعدت نمی کند .

وی اتابک را که او هم با این انقلاب مشروطه مخالفت داشت به ایران فرامی خواند و به عنوان صدراعظم در کنار خود قرار می دهد .

اما باز هم شورش در کشور ایجاد می شود

بنابراین محمد علی شاه دستخطی را امضا می کند و قول همراهی با مشروطه را می دهد .

اما در این بین اتابک جوانی به نام عباس آقا تبریزی را با تیر می زند .

شاه بعد از مدتی به مجلس می آیسد و قسم می خورد که با مجلس خواهد بود .

اما بهد از چندروز به باغ شاه می رود و بریگاد قزاق را برای مبارزه با مجلس آماده می کند .

وی به همراه فرمانده بریگاد قزاق حمله را آغاز کرده و ساختمان مجلس و مدرسه سپهسالار را به توپ می بندد .

عده زیادی از افراد مجلس کشته شدند .

افرادی چون قاضی ارداقی ، ملک المتکلمین در باغ شاه در حضور شاه شکنجه و کشته شدند .

این کار باعث شد قیام بزرگی اتفاق افتد .

از تبریز تا رشت و بختیاران به هم پیوستند و در تهران هم شورش ها بالا گرفت .

بنابراین نیروهای مجاهدین گیلان و بختیاری در ۱ رجب ۱۳۲۷ وارد تهران شدند و شاه و اطافیانش را به سفارت روس پناه بردند .

انقلابیون مجلس تشکیل دادند و محمدشاه را برکنار و ولیعهد او احمد میرزا را به تخت نشاندند .

دوباره انقلاب مشروطه شکل گرفت و مردم پیروز شدند .

تحقیق در مورد انقلاب مشروطه

تحقیق در مورد انقلاب مشروطه

این مطلب از دسته سرگرمی سایت برای شما گردآوری شده است .