آیا میدانید بدن انسان به چند ساعت خواب در طول شبانه روز نیاز دارد؟

در بخش سلامت عمومی از مجله فارسیها به موضوع تعداد ساعات خواب مورد نیاز در بدن هر فرد می پردازیم.

توجه داشته باشید که خواب استراحت مناسب در سلامت انسان بسیار حائز اهمیت است.همچنین کم خوابی باعث کوتاهی عمر می شود.

 

نوزادان تا ۳ ماه : ۱۴ الی ۱۷ ساعت

نوزادان ۴ تا ۱۱ ماه : ۱۲ الی ۱۵ ساعت

کودکان ۱ تا ۲ سال : ۱۱ الی ۱۴ ساعت

کودکان ۳ تا ۵ سال : ۱۰ الی ۱۳ ساعت

خردسالان و نوجوانان ۶ تا ۱۳ سال : ۹ الی ۱۱ ساعت

نوجوانان و جوانان ۱۴ تا ۱۷ سال : ۸ الی ۱۰ ساعت

افراد بالغ : ۷ الی ۹ ساعت

افراد مسن +۶۵ سال : ۷ الی ۸ ساعت

 

توجه فرمایید خواب در افراد متفاوت است.