امام حسین چند نفر را به هلاکت رساند

هم اکنون در مجله آنلاین فارسی ها با عنوان امام حسین چند نفر را به هلاکت رساند در خدمت شما کاربران گرامی هستیم .

نبردی در کربلا در روز دهم یعنی در روز عاشورا اتفاق افتاده است .

در این نبرد تعداد یاران امام بسیار کم بوده و سربازان عمربن سعد و ابن زیاد به ۳۰۰۰۰ نفر می رسیده است .

به طوریکه در این نبرد یاران امام حسین ۴۰ سوار و ۱۰۰ نفر پیاده بوده است .

در این نبرد سخت یاران امام به شهادت رسیده و در آخر خیمه ها به آتش کشیده شدند .

اهل بیت به اسارت گرفته شده و سر امام حسین و ۷۲ تن از یاران باوفایش به نیزه کشیده شده است .

در این نبر برخی از یاران امام حسین از قدرت عالی برخوردار بودند .

در مورد تعداد کشته شدگان سربازان عمربن سعد اختلافات زیادی وجود دارد .

اما در روایات متعدد آمده است نافع بن هلال که نامش را در تک تک تیرهایش حک کرده بوده است .

بین دوازده تا سیزده نفر را به هلاکت رسانده است .

و یا ابی الشعثاء که تیرانداز زبردستی بوده ۵ نفر را به هلاکت رسانده است .

قره بن ابی قره غفاری شصت و هشت نفر را به هلاکت رسانده است .

خادم امام حسین و محافظ قرآن ۷۰ نفر را به هلاکت رسانیده است .

جون بن ابی مالک بیست و پنج نفر را به هلاکت رساند و بعد از مدتی پیکرش را پیدا کردند در حالی که بوی مشک می داد .

و اما امام بزرگوار و شجاعمان آقا امام حسین تعداد زیادی را به هلاکت رساندند.

در این زمینه روایات متعددی وجود دارد .

در بعضی روایات تعداد کشته شدگان به دسته امام حسین هزار و هشت صد تن بوده است .

البته این تعداد کشته از آن جهت بوده است که چون تمامی سربازان دور امام حسین جمع شده بودند.

و بعضی از آنها جرات حمله به امام را نداشته اند .

و از مقام امام حسین می ترسیدند به سمت عقب می رفتند و زیر دست و پا به هلاکت می رسیدند .

اما در بعضی از روایات تعداد این کشته شدگان هزار و نهصدو پنجاه نفر بوده است .

امام حسین چند نفر را به هلاکت رساند

امام حسین چند نفر را به هلاکت رساند

این مطلب از دسته سرگرمی سایت برای شما گردآوری شده است .