آموزش ساخت گل یاس با روبان

در ادامه این مطلب از مجله آنلاین فارسی ها آموزش ساخت گل یاس با روبان را برای شما عزیزان با سلیقه و خوش ذوق آماده کرده ایم . امیدواریم دوست داشته باشید .

آموزش ساخت گل یاس با روبان 1 آموزش ساخت گل یاس با روبان

آموزش ساخت گل یاس با روبان

مراحل ساخت گل یاس با روبان

در ابتدا ۸ سانتی متر از روبان ۱ سانتی متری جدا کنید .

آموزش ساخت گل یاس با روبان 2 آموزش ساخت گل یاس با روبان

سپس روبان را به ۴ قسمت ۲ سانتی متری تقسیم کنید و مانند عکس زیر بصورت هلال کوک بزنید .

آموزش ساخت گل یاس با روبان 3 آموزش ساخت گل یاس با روبان

نخ داخل روبان را بکشید تا روبان جمع شود سپس به آن چین بدهید .

آموزش ساخت گل یاس با روبان 4 آموزش ساخت گل یاس با روبان

در آخر انتهای روبان و گل را که جمع کرده بودید را بدوزید .

آموزش ساخت گل یاس با روبان 5 آموزش ساخت گل یاس با روبان

یاس بنفش را بر روی کار بدوزید .

آموزش ساخت گل یاس با روبان 6 آموزش ساخت گل یاس با روبان

گل یاس شما آماده شد .

همچنین در مجله آنلاین فارسی ها آموزش ساخت گل رز با روبان را بخوانید .