آموزش ساخت گل لاله با روبان

هم اکنون در بخش هنر در خانه مجله آنلاین فارسی ها آموزش ساخت گل لاله با روبان بصورت مرحله ای و تصویری برای کاربران خلاق و خوش ذوق آماده شده است .

آموزش ساخت گل لاله با روبان 1 آموزش ساخت گل لاله با روبان

آموزش ساخت گل لاله با روبان

شما می توانید به کمک آموزش های زیر و نیز دیگر آموزش های موجود در سایت با استفاده از روبان انواع گل های زیبا را ساخته و در تزئینات خانه استفاده کنید .

دقت کنید که در این آموز دوخت گلبرگ های لاله را بصورت مرحله ای برای شما در سایت قرار داده ایم .

برای شکوفه ها هم از گره فرانسوی استفاده شده است .

آموزش ساخت گل لاله با روبان 2 آموزش ساخت گل لاله با روبان

آموزش ساخت گل لاله با روبان 3 آموزش ساخت گل لاله با روبان

آموزش ساخت گل لاله با روبان 4 آموزش ساخت گل لاله با روبان

آموزش ساخت گل لاله با روبان 5 آموزش ساخت گل لاله با روبان

آموزش ساخت گل لاله با روبان 6 آموزش ساخت گل لاله با روبان

آموزش ساخت گل لاله با روبان 7 آموزش ساخت گل لاله با روبان

آموزش ساخت گل لاله با روبان 8 آموزش ساخت گل لاله با روبان

آموزش ساخت گل لاله با روبان 9 آموزش ساخت گل لاله با روبان

آموزش ساخت گل لاله با روبان 9 آموزش ساخت گل لاله با روبان

آموزش ساخت گل لاله با روبان 10 آموزش ساخت گل لاله با روبان

به همین راحتی ساخت گل لاله به پایان رسید .

هم چنین در فارسی ها آموزش ساخت گل یاس با روبان را بخوانید .