علت آتش سوزی در یک انبار لوازم پلاستیک جنوب تهران

به گزارش اخبار حوادث فارسی ها سیدجلال ملکی در گفت و گو با ایرنا گفت :

حوالی ساعت ۱۹ در روز شنبه آتش سوزی در خیابان منصور شرقی به سامانه ۱۲۵ اعلام شد .

با توجه به وسعت آتش سوزی ماموران چندین ایستگاه آتش نشانی به محل حادثه اعزام شدند .

آتش سوزی در یک انبار لوازم پلاستیک جنوب تهران

علت آتش سوزی در یک انبار لوازم پلاستیک جنوب تهران

در یک انبار ۱۰۰۰ متری سقف دار مقدار زیادی لوازم پلاستیکی نگهداری می شد .

به دلیل نامشخص این انبار دچار آتش سوزی شد .

براثر شدت این آتش سوزی تمام سقف این انبار تخریب شد .

آتش نشانان از چندین طرف وارد عملیات مهار این آتش سوزی شدند .